DOMEDAGSMASKINEN

"Så planerade vi kärnvapenkrig"

Författare: Daniel Elssberg

____

Översättning: Erik Göthe

Gerundium, 2023

Originalets titel: The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner

Grafisk form: Karin Z. Sunvisson

Inbunden bok med skyddsomslag 15x22,5 cm, 416 sidor

ISBN: 978-91-985 967-8-6

____

Pris: 249 kr (+ porto)


OM FÖRFATTAREN

Daniel Ellsberg

(1931–2023)

År 1961 utarbetade Daniel Ellsberg, som då var konsult åt försvarsdepartementet och Vita huset, försvarsminister Robert McNamaras planering för kärnvapenkrig.

När han 1971, väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär, läckte Pentagons dokument om Vietnamkriget 1945–67 (The Pentagon Papers) blev han världens viktigaste visselblåsare. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades.

Steven Spielbergs filmthriller ”The Post” från 2017 handlar om Washington Posts beslut att publicera avslöjandena sedan New York Times hotats till tystnad. Daniel Ellsberg är också ämne för den Oscarnominerade dokumentären
”Amerikas farligaste man”.


DOMEDAGSMASKINEN

"Så planerade vi kärnvapenkrig"

Daniel Ellsberg


En bok av Daniel Ellsberg, den legendariske visselblåsaren som 1971 avslöjade Pentagonpappren och bidrog till att förkorta Vietnamkriget. I den här boken ger han den första skildringen inifrån av USA:s kärnvapenplanering som den gestaltat sig i snart 80 år.

Samtidigt som den tidigare presidentrådgivaren Ellsberg lämnade sin tjänst och tog med sig Pentagtonpappren tog han med sig en samling topphemliga dokument om USA:s kärnvapenprogram på 1960-talet. Här avslöjar han för första gången innehållet i dessa dokument och påvisar hur de fortfarande är relevanta.

Domedagsmaskinen är Daniel Ellsbergs redogörelse för den farligaste upprustningen i mänsklighetens historia, vilket är en alltjämt pågående historia.

En brådskande varning till allmänheten som blivit farligt hemmastadd vid idén att vapnen som kan förinta oss alla för evigt ska stå i högsta beredskap.


Edward Snowden


Ellsbergs minnen erbjuder en lektion i rättan tid eftersom den kris han bevittnade för över ett halvsekel sedan fortfarande är smärtsamt relevant.

The Times

1961 frågade president John Kennedy sina försvarsgrenschefer hur många människor i Sovjetunionen och Kina som enligt deras planer skulle omkomma vid ett kärnvapenkrig. Svaret var ett diagram som angav dödstal på mellan 275 miljoner och 325 miljoner.

På en följdfråga från Ellsberg om dödstal utanför Sovjet och Kina var svaret att ytterligare ungefär hundra miljoner dödsfall skulle inträffa i Östeuropa eller i Västeuropa, beroende på vindriktningen. Men oavsett väderförhållanden förutspåddes minst ytterligare hundra miljoner dödsfall från nedfall i de mestadels neutrala länderna intill sovjetblocket och Kina, däribland Finland, Sverige, Österrike, Afghanistan, Indien och Japan. Finland skulle till exempel utplånas av nedfall från USA:s marksprängda explosioner mot de sovjetiska ubåtshamnarna i Leningrad.

Den totala dödssiffran beräknad av Försvars-
rådets stabschefer, från ett amerikanskt första-
slag riktat mot Sovjetunionen, dess satelliter i Warszawapakten och Kina, skulle bli ungefär sexhundra miljoner döda.

”Från den dagen har jag haft ett överordnat mål i livet: att förhindra att en plan sådan som denna genomförs” skriver Ellsberg.

Med sin bok The Doomesday Machine (2017) gick Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld.