LIBERALISMEN

En kontrahistoria

Författare: Domenico Losurdo

____

Översättning: Erik Göthe

Gerundium, 2022

Originalets titel: Controstoria del liberalismo

Grafisk form: Karin Z. Sunvisson

Inbunden bok med skyddsomslag 15x22,5 cm, 384 sidor

ISBN: 978-91-985 967-7-9

____

Pris: 260 kr (+ porto)

Bibliotekstjänsts betyg:

Mycket bra


OM FÖRFATTAREN

Domenico Losurdo var en Italiensk publicist och professor | filosofi vid universitetet I Urbino, där han var verksam som professor i filosofihistoria och dekanus för filosofiska fakulteten. Losurdo var även bland mycket annat ordförande för International Hegel-Marx Society for Dialectical Thinking och medlem av Leibniz Society of Sciences i Berlin. Han har skrivit ett femtiotal böcker om bl a Kant, Hegel och Marx: mest känd för sin kritik av kolonialism, imperialism och den europeiska liberala traditionens förhållande till rasism, slaveri och kolonialism.

Detta är den första bok av honom som översatts till svenska.

LIBERALISMEN

En kontrahistoria

Domenico Losurdo


Liberalismens högsta värde sägs vara frihet. I sin mothistoria ställer Domenico Losurdo frågan "vilkas frihet?” Historiskt sett, för liberalismen och dess teoretiker, var det naturligt och riktigt att den privilegierade elitens frihet förutsatte brist på frihet för alla andra, förtryck av underordnade ”raser”, folk och samhällsklasser.

Lusordo går igenom vad både välkända liberala intellektuella som John Locke och Alexis de Tocqueville skrev liksom liberala teorier av makthavare som George Washington och Thomas Jefferson och jämför med verkligheten i de liberala samhällena i Europa och USA. Den dominerande liberala tradition som gick emot det kungliga enväldet visar sig bara låta friheten gälla en snäv elit av privilegierade.

Politiska gestalter som än i dag hyllas för sina insatser för frihetens sak, visar sig ha varit övertygade rasister och anhängare av slaveri. Domenico Losurdos mothistoria om liberalismen är präglad av väldig lärdom och väcker nya tankar om det moderna samhället från 1600-talets senare del till nu.

Den filosofiskt inriktade italienske historikern Domenico Losurdo riktar i Liberalismen: En kontrahistoria (2022) sökljuset mot den politiska dubbelmoral som fick tidigmoderna föregångare till den liberala ideologin att i teorin hylla individens okränkbara frihet och människovärde samtidigt som de uteslöt arbetare och fattiga på hemmaplan och slavar i kolonierna.


Jan Christensen, Göteborgsposten

(Läs hela artikeln)


En lysande uppvisning i avslöjande av liberala pretentioner, en kartläggning av drygt tre århundraden med suverän källkontroll.

Peter Clark, Financial Times

(eng. Liberalism: a Counter-History)


En av bokens höjdpunkter är debatten mellan liberaler i Förenta staterna och i England, många år innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut på 1860-talet, om slaveriets vara eller icke vara. En central idé inom liberalismen – då som nu - är att statens uppgift är att skydda de enskilda individernas frihet och rätt till ägande.

Kaj Odelstål, Proletären


Losurdos mothistoria om liberalismen avslöjar, utan att dölja liberalismens förtjänst fulla sidor, hela omfattningen av skönmålningen av dess mörka sidor. När man till exempel läser att den store liberale filosofen John Locke var aktieägare i Royal African Company som var störst inom slavhandeln, lär man sig att se vår moderna tid med andra ögon. Det är väl något som alla känner till kanske någon säger, och ändå består envist legenden om liberalismens guldålder.”

Lucien Sève, Le Monde Diplomatique

(fr. Contre-histoire du libéralisme)