VITARE KAN TVÄTTEN INTE BLI

Eu:s historieskrivning om andra världskriget

Författare: Stefan Lindgren

____

Gerundium Förlag, 2021

Grafisk form: Karin Sunvisson

Inbunden med skyddsomslag,

13,5x21,5 cm, 272 sidor.

ISBN: 978-91-985967-48

____

Pris: 192 kr (+ porto 66 kr)

Vitare kan tvätten inte bli

EU:s historieskrivning om andra världskriget


Stefan Lindgren


I den nya historieskrivning som antagits av EU:s parlament påstås:

- att Sovjetunionen och Tyskland startade andra världskriget tillsammans,

- att världskriget började med det tysk-sovjetiska ickeangreppsfördraget i augusti 1939,

- att Hitlertyskland och Sovjetunionen delade upp Europa mellan sig,

- att sovjettrupperna i krigsslutet inte befriade utan förslavade de länder som de nazityska trupperna drevs ut ifrån.

Med en sådan vittvätt av historien om andra världskriget relativiseras Tysklands skuld till andra världskriget vilket bidrar till att rehabilitera nazismen.

Vittvätten syftar också till att urskulda de  västpolitiker som banade väg för Hitler och de hundratusentals icke-tyska européer som medverkade invasionen av Sovjetunionen och folkmordet i öst.

Slutligen ska vittvätten dölja det faktum att EU:s egen historia går tillbaka på nazisternas planer för ett ”Neuropa”.


Den 23 augusti 1939 slöt Tyskland och Sovjetunionen en pakt. Den 1 september marscherade tyska trupper in i Polen och den 17 september gick sovjetiska trupper in från öster.

Vad var det som hände? Var detta en delning av Polen av två cyniska stor­makter och början på en uppdelning av hela Europa?

I förlängningen reser sig frågan: Bar Tyskland och Sovjetunionen gemensamt ansvar för andra världskrigets utbrott?

Stefan Lindgren presenterar en helt annan version av skeendet. Den tysk-sovjetiska pakten var ett sätt för Sovjetunionen att tillfälligt undgå risken att stå ensamt mot Hitlertysk­land. De områden i Polen som Röda armén besatte tillhörde Vitryssland och Ukraina.

En förvrängd historieskrivning tjänar syftet att vitmåla Europas historia, relativisera Hitlertysklands skuld och dölja att de flesta europeiska stater samverkade i aggressionen mot Sovjetunionen, som fick bära huvudbördan i krossandet av Hitlerfascismen.


Tillbaka

Stefan Lindgren

_____

SOVJET LOGO

Utopis förlorade märken

Rokas Sutkaitis

_____

Mer om denna utgåva här.


Fler titlar

_____

_____

Männen som förrådde Frankrike

André Simone

_____

Mer om denna utgåva här.


_____

SAGOR

av Michail Saltykov-Sjtjedrin

I översättning och med efterord av Stefan Lindgren

_____

Mer om denna utgåva här.