Sovjet logo

Utopins förlorade märken

Författare: Rokas Sutkaitis

____

Översättning: Stefan Lindgren

Gerundium, 2022 (3:e upplagan)

Originalets titel: Soviet logos – Lost marks of the utopia

Grafisk form: Acid

(sättn. sv. utgåva: Karin Z. Sunvisson)

Mjukband 14,8x19 cm, 312 sidor

ISBN: 978-91-985967-5-5

____

Pris: 195 kr (+ porto)

Rokas Sutkaitis är litauisk kontvetare och grafisk formgivare. Sovjetlogo – Utopins förlorade märken är hans första bok men har rönt stora framgångar internationellt.

SOVJETLOGO

Utopins förlorade märken

Rokas Sutkaitis


Trots att tusentals logotyper skapades i Sovjetunionen har bara några få överlevt till våra dagar. Många briljanta logotyper formgavs av professionella designers men glömdes bort under Sovjetunionens turbulenta fall. Denna monografi syftar till att återupptäcka de orättvist glömda logotyperna och introducera dem för en global designintresserad publik.

Boken presenterar över 360 omsorgsfullt återskapade logotyper. Den litauiske konstvetaren och formgivaren Rokas Sutkaitis erbjuder också en grundlig analys av de sovjetiska logotypernas tvetydiga funktioner. Inom ramen för den tidens sociala, ekonomiska och kulturella diskurs frilägger han bland sovjetlogotypernas funktioner också utopiska drag.


”Varumärken och sovjetisk planekonomi. Hur hänger det ihop? Frågan benas ut av Rokas Sutkaitis i bok Sovjet logo. Utopins förlorade märken. (...) Det är ett outforskat ämne och en blind fläck på den designhistoriska kartan.”

"Snygg bok med sovjetiska logotyper"

Sara Kristoffersson, Dagens Nyheter


Läs hela recensionen

Rokas Sutkaitis och det lilla förlaget Gerundium gör därmed en spännande och välbehövlig kulturgärning. Förutom att detta hål i historien nu fylls igen till en del, är boken naturligtvis en guldgruva för alla som sysslar med eller är intresserade av grafisk design.

Peter Ekström, Kulturdelen


Läs hela recensionen