SAGOR

av Michail Saltykov-Sjtjedrin

Med efterord av Stefan Lindgren

____

Översättning: Stefan Lindgren

Gerundium, 2021

Grafisk form: Karin Z. Sunvisson

Inbunden bok, 14,8x21 cm, 320 sidor

ISBN: 978-91-985 967-0-0

____

Pris: 209 kr (+ porto)

Michail Saltykov-Sjtjedrin

(1826–1889)

SAGOR

av Michail Saltykov-Sjtjedrin

I översättning och med efterord av Stefan Lindgren


Trettiotvå sagor från sent ryskt 1800-tal av satirens mästare Michail Saltykov-Sjtjedrin.
    Hela det ryska ståndssamhället passerar revy och Saltykov riktar sitt straffande skratt mot alla förtryckare, utsugare, bedragare, pösmunkar och förskrämda liberaler, vare sig de uppträder i djurförklädnad eller i uniform.

    Saltykov är vid sidan av författare som Gogol, Turgenev, Dostojevskij och Tolstoj central för att förstå den ryska litteraturens blomstring under en tid då samhället knakade i fogarna.
    Nästan alla sagor presenteras här för första  gången på svenska. De bevarar sin brisans så länge författarens vision av ett samhälle där sanningen styr inte har kunnat förverkligas.


Provläs boken!


I den ryska litteraturdebatten står han i jämbredd med sina samtida: Turgenjev, Dostojevskij och Tolstoj. Men han gör det i kraft av att han verkar i den ryska tradition för vilken ett skönskrivande för konstens egen skull är perversion och brott mot Anden.

Jan Myrdal om Michail Saltykov-Sjtjedrin


Läs mer


saltykov1
saltykov2
saltykov4
saltykov3